Zaproszenie do modlitwy „DŁONIE SĄ OBRAZEM NASZEGO SERCA”- św. Jan Paweł II

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają serca rozpalone Bożą miłością do kapłanów do podjęcia modlitwy dowolną nowenną  od 9.04 2020 r., do 17.04.2020 będącą  darem wdzięczności  za opiekę św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy Jego urodzin. Natomiast od 18.04.2020 wijemy we wspólnotach parafialnych Apostolatu „Złota Róża”  ogólnopolski dobowy wieniec różańcowy dziękując Bogu za pontyfikat i opiekę Patronów oraz prosząc o rychłą beatyfikację sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka,
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy Pontyfikat,
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem,
Twojej heroicznej nadziei,
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej,
które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Życzmy każdemu, i  sobie, abyśmy rozpoznając Boży głos z dnia na dzień stawali się duchowo piękniejsi w ogrodzie różanej modlitwy naszej Matki Maryi.

(Visited 65 times, 1 visits today)