DIECEZJALNE CZUWANIE APOSTOLATU „ZŁOTA RÓŻA” w WOLI GUŁOWSKIEJ w dniach 15/16 lipca 2020r.

Hasło czuwania: POD PŁASZCZEM MARYI”

„Zawsze gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi” –sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Zapraszamy wszystkich, którzy noszą Szkaplerz, znak przynależności do Matki Bożej Szkaplerznej, jak również tych którzy pragną go przyjąć na spotkaniu modlitewnym , które odbędzie się  w nocy z 15/ 16 lipca w Sanktuarium Matki Bożej w Woli Gułowskiej, aby wypraszać potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, Kościoła , kapłanów i naszych rodzin.  Przyjmijmy program sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego jako nasz własny, aby był on programem naszego życia i działania, aby był źródłem wewnętrznej siły i wsparciem w trudnych chwilach.

Rys historyczny Sanktuarium w Woli Gułowskiej.

Według legendy, pewnej wieśniaczce z Woli Gułowskiej objawiła się Matka Boska. Maryja życzyła sobie, by ówczesny właściciel tej miejscowości – Hieronim Rusiecki – wystawił kaplicę.

W 1549 r., w miejscu, w którym znajdował się krzyż została wybudowana drewniana świątynia.

Kolejny właściciel Woli Gułowskiej, Ludwik Krasiński, ok. 85 lat później ufundował wsi klasztor oo. Karmelitów. Budowę kościoła zakończono w 1782r. jego konsekracją. W kościele znajdują się dwa koronowane wizerunki Matki Bożej. Jeden w ołtarzu głównym, cudami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny, koronowany koronami papieskimi w 1982r. przez Abpa Józefa Glempa.

Podczas koronacji Matce Boskiej Gułowskiej nadano tytuł Patronki Żołnierzy Września, z uwagi na to , że była Ona świadkiem walk toczonych na tych terenach w 1939r.  O cudowności tego obrazu świadczy duża ilość udokumentowanych uzdrowień. Drugi wizerunek znajduje się w prawej nawie kościoła, jest to zabytkowa replika Matki Bożej Białynickiej, koronowana w 1756 r.

(Visited 152 times, 1 visits today)