Zaproszenie na Zjazd Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów „Złota Róża” – Kodeń, 19.09.2020r.

Zjazd Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów „Złota Róża” odbędzie się w Kodniu w dniu 19 września 2020 roku.

Kochani Kapłani-zwracamy się do Was z serdecznym zaproszeniem do udziału w  naszym zjeździe w Kodniu, a także z prośbą o modlitwę za organizatorów i uczestników spotkania.

KOCHANI KAPŁANI– potrzebujemy waszej obecności oraz waszych modlitw. Potrzebujemy Waszych kapłańskich dłoni, karmiących nas Ciałem i Krwią Chrystusa, Jego Słowem , zanurzających nas w Krwi Chrystusa i udzielających nam błogosławieństwa Ojca Niebieskiego. Niech nasze wspólne serca zjednoczone w zanoszonych modlitwach przed Oblicze Ojca przyniosą obfity owoc, abyśmy nabrali siły do walki, abyśmy jako apostołowie Maryi razem z Maryją odnieśli zwycięstwo w walce z mocami ciemności.

Z darem modlitwy

Rada Diecezjalna Apostolatu „Złota Róża”

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.” św. Jan Paweł II

Kochane różyczki będące niewiędnącymi bukietami modlitw  w ogrodzie Maryi i wszyscy kochający Kapłanów!

Zapraszamy na zjazd w Kodniu, który odbędzie się 19 września 2020 r. Hasłem Zjazdu jest:

 „ Eucharystia źródłem życia”.

Odpowiedzmy na to zaproszenie z miłością, wyrażając ją poprzez uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym, aby korzystając z tego, co proponuje nam Kościół w Polsce, na nowo odkrywać wartość daru Eucharystii i czerpać z niej moc do codziennego życia, które nie zawsze jest łatwe.

Święty Janie Pawle II
módl się za nami!

PROGRAM SPOTKANIA

Zjazd Apostolatu „ Złota Róża” w Kodniu 19.09.2020

Hasło Spotkania: EUCHARYSTIA  ŹRÓDŁEM  ŻYCIA

  Program   spotkania

11.15  RÓŻANIEC – cz. Światła

12.00  MSZA ŚWIĘTA

13.00  Bieżące informacje o działalności Apostolatu

13.30  Przerwa obiadowa, spotkanie księży i animatorów

15.00  Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30  Konferencja

16.45  DROGA KRZYŻOWA

18.00 Agapa w grupach

19.00 Świadectwa

20.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, RÓŻANIEC ( cz. Chwalebna),

             Błogosławieństwo  Lurdzkie   

21.00  Apel Jasnogórski, zakończenie, krąg przyjaźni,

             Rozesłanie     

(Visited 290 times, 1 visits today)