Zaproszenie!

Kochane Różyczki !

     Jezus zaprasza nas: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje (Łk 9, 23).

         W dniu 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża. Zapraszamy animatorów Apostolatu „ Złota Róża” i wszystkie chętne Różyczki do podjęcia rozważania jednej godziny z 24 Godzin Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa (wg. książki  Luisy  Piccarrety), w godzinach od siedemnastej 14-go września do godziny siedemnastej 15-go września.  Wypełniając całą dobę naszą modlitwą , będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego  Męce i wynagradzać Bogu Ojcu za popełnione nieprawości. Ofiarujmy  w tym czasie też nasze cierpienia.

     Ufamy, że wspólnym wysiłkiem  wypełnimy wszystkie dwadzieścia cztery Godziny, ku radości Maryi i Jezusa z pożytkiem dla wszystkich rozważających i dla dobra całego Kościoła Świętego.    Osoby chętne do rozważania wybranej Godziny Męki naszego Pana proszone są o zgłaszanie  swojego uczestnictwa na nr tel. 609 210 806.

(Visited 63 times, 1 visits today)