Historia

Pierwsza wspólnota Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów powstała 1 marca 2007 roku przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Myślą przewodnią tworzącego się Dzieła były słowa „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” /J2,5/. Założycielką pierwszej wspólnoty „Złotych Róż” jest Teresa Kruszewska, a opiekunem duchowym dzieła został ksiądz Józef Skorodiuk, który poprowadził pierwszą Mszę świętą o Boże błogosławieństwo dla Apostolatu, w kaplicy sióstr Teresek w Siedlcach w dniu  1 marca 2007 roku o godz. 6.30. kolejna Msza święta tego dnia odbyła się w Kościele Bożego Ciała w Siedlcach o godz.18.00 z udziałem pierwszej wspólnoty.

Później osoby z innych parafii, otrzymywały światło i przynaglenia, i tworzyli takie wspólnoty w swoich parafiach w Polsce.

W 2010 roku w pierwszą sobotę marca odbył się pierwszy Ogólnopolski Zjazd „Złotych Róż”  na jasnej Górze. Na spotkanie przybyło 4 księży i bardzo dużo ludzi. Podczas uroczystej Mszy świętej Apostolat został zawierzony Maryi – Królowej Polski. Tę Mszę świętą koncelebrowało 3 biskupów, między innymi ks. biskup Henryk Tomasik (wówczas bkp pomocniczy Diecezji Siedleckiej). Od tego czasu (2010r. – 2015r.) w każdą pierwszą sobotę marca odbywały się Ogólnopolskie Zjazdy „Złotych Róż” na Jasnej Górze, a w drugą sobotę października w Oborach k. Torunia.

W 2016r. spotkanie marcowe i październikowe miało miejsce w Diecezji Siedleckiej – w Leśnej Podlaskiej (pierwsze pod przewodnictwem ks. doktora Pawła Wiatraka, a drugie pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca). W 2017r.w pierwszą sobotę marca Ogólnopolski Zjazd Apostolatu odbył się ponownie na Jasnej Górze pod przewodnictwem ks. doktora Grzegorza Koca – Opiekuna Apostolatu w Diecezji Siedleckiej.

Modląc się liczymy na opatrzność Bożą, opiekę Maryi, świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, którzy są głównymi patronami Apostolatu.

Nieustannie uczymy się   wszystko czynić z miłości, coraz bardziej kochać kapłanów, umiłowanych synów Jezusa i Maryi. Pragniemy poprzez miłość, modlitwę i post przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi przez kapłanów.

 

Z miłością błagać . . .

 

Zakwitła RÓŻA dziesięć lat temu,

W kościele naszym. Tak wybranemu.

Ziarenko padło na ten grunt Boży,

By z Bożą mocą miłość rozmnożyć.

Ujrzeć w kapłanie Syna Bożego,

Zatroskanego, zmartwychwstałego.

Otoczyć sercem i umartwieniem,

By w świecie stał się Bożym nasieniem.

By ziarno SŁOWA w mocy Jezusa

Odkryła w sercu niejedna dusza.

By płonął ogień w sercu kapłana

Pod płaszczem Matki .

NIEPOKALANA.

A ręce w sile i mocy Bożej

Z hojnością niosły łask Bożych morze.

Niech twoje serce siostro i bracie

Uzna kapłana, że on przyjaciel.

Który jest prawdą, drogą do nieba,

Aby był wierny – modlić się trzeba.

Z miłością błagać naszego Pana,

Z sercem otwartym i na kolanach.

(Visited 3 034 times, 1 visits today)