Podstawowe zasady

1. MIŁOŚĆ 2. MIŁOŚĆ 3. MIŁOŚĆ

 

A światło przyjdzie z nieba
I każdy zrozumie co nam czynić trzeba.
Ażeby być mocą i Bożym pokojem
Należy dla Boga oddać życie swoje.
A On je swą mocą i błogosławieństwem
Napełni od zaraz choć jesteś „ maleństwem”.
Bo wielki jest Jezus , nasz Bóg Wszechmogący
I w Jego ramionach staniesz się gorący.
Wszak On twoim Ojcem i twoją nadzieją
Gdy trwasz z Nim w łączności – złe moce się chwieją.
I nic ci nie grozi, zaufaj bez granic
A poznasz co ważne, nie stracisz GO za „NIC”.
Wybieraj już teraz, czas wielki choć krótki
A zaznasz rozkoszy TAM – TU będąc malutkim.
Twa wielkość jest z Boga i w Bogu ukryta
Odkryje, rozpozna twa dusza gdy święta.
Gdy w Bogu ukryta i z Bogiem złączona
To kocha bez granic, bo w niebo wpleciona.
Już tutaj na ziemi korzenie swe bierze
Z miłości matczynej i rajskie pacierze.
Więc śmiało do boju z miłością na czele
Bo żniwo jest wielkie – możesz zdobyć wiele.

(Visited 1 277 times, 1 visits today)