Zjazd Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów „Złota Róża” – Kodeń 9.09.2023r.

„Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; pod Twym orędownictwem i opieką nie będę  niczego się lękał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce zbawić” .( św. Czytaj więcej …

Zaproszenie na REKOLEKCJE ANIMATORÓW APOSTOLATU – Siedlanów, 02.2023

Kochane Różyczki! „Wiara chrześcijańska domaga się żarliwości, ognia, musi wystrzegać się ”letniości”, dyskredytującej chrześcijaństwo. Być letnim jest największym zagrożeniem dla współczesnego chrześcijanina.” Benedykt XVI Aby pogłębić naszą relację  i  więź z Bogiem potrzeba nam doświadczyć żaru Jego Miłości, umocnienia Słowem Czytaj więcej …