Dekret erygujący

Odpowiadając na prośbę wiernych świeckich Diecezji Siedleckiej, którzy w duchu miłości i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła pragną otoczyć modlitewną opieką kapłanów oraz wypraszać nowe powołania kapłańskie i zakonne, jak również mając na uwadze wciąż aktualne wezwanie do tego zadania, nakreślone przed dwudziestu pięciu laty przez św. Jana Pawła II w adhortacji Pastores dabo vobis, niniejszym – zgodnie z kan. 299 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego – eryguję na terenie Diecezji Siedleckiej prywatne stowarzyszenie o charakterze modlitewnym i formacyjnym pod nazwą Apostolat Złota Róża.
Jednocześnie zatwierdzam Regulamin Apostolatu Złota Róża w Diecezji Siedleckiej i zachęcam wiernych do włączenia się w działalność tego stowarzyszenia, a kapłanów o otoczenie grup modlitewnych opieką duszpasterską.

Z pasterskim błogosławieństwem

L.dz. 255/2017
Siedlce, dnia 25 marca 2017 r.

(Visited 846 times, 1 visits today)