Zadania

OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

  • Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi
  • Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi – prosić o pomoc
  • Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło
  • Czynić niewiele, ale z wielką miłością
  • Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli
  • Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.
(Visited 1 032 times, 1 visits today)