XIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE APOSTOLATU „ZŁOTA RÓŻA” W dniach 3/4. 03. 2018r.

ZAPROSZENIE

Kochana Siostro i ty Bracie przyjmij zaproszenie, które wypływa z Serca Matki – Oblubienicy Ducha Świętego,
na XIII ZJAZD APOSTOLATU „ZŁOTA RÓŻA”, który odbędzie się 3 – 4 marca 2018r., najpierw w Sanktuarium Krwi Chrystusa na przedmieściach Częstochowy, a od Apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze.
Jako apostołowie Maryi zabierzmy na to spotkanie wszystkich, którzy kochają kapłanów.
Obmyci Krwią Baranka, z czystym sercem staniemy przed tronem Maryi – Królowej Polski.
Sercu Kochanej Matki oddamy siebie, nasze rodziny, wspólnoty i wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.
Otuleni i napełnieni miłością Jej Niepokalanego Serca, złożymy w Jej Sercu nasze serca, modlitwy, posty, przebaczenia, i wyrzeczenia – za kapłanów, by świat niczym „róża” zakwitł potęgą pokoju, miłości i miłosierdzia.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– Prośba o nowennę do Ducha Świętego, jeden dzień postu o chlebie i wodzie lub godzinę adoracji w ciszy w intencji dziękczynnej za owoce XIII Spotkania Apostolatu „Złota Róża” . Czas i formę modlitwy ustala animator.
– Bardzo prosimy o przywiezienie na spotkanie PROPORCA grupy oraz lampionu.
– Można wziąć udział w procesji z darami w czasie Mszy św.( od Waszej wspólnoty ).
– Możemy złożyć swoje świadectwo na piśmie ( do kroniki).
– Bardzo prosimy o dalsze zgłaszanie się do Nieustającego Różańca (pół godziny modlitwy w tygodniu), który pragniemy złożyć w darach na naszym spotkaniu w dniu 4 marca.
– By ułatwić kontakt między nami, prosimy animatorów o podanie swojego telefonu i adresu e-mail .
– Można uczestniczyć w spotkaniu Apostolatu w sposób duchowy, poprzez uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim transmitowanym przez telewizję TRWAM lub Radio Maryja ( jest to bardzo ważne!).

Przypominamy bardzo ważną rzecz, dotyczącą jałmużny na podstawie słów z księgi Tobiasza (4, 7-11): „Dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Będziesz miał mało – daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego”. Ojciec Święty podkreślił w orędziu na Wielki Post 2018r, że chciwość pieniądza, brak troski o środowisko naturalne, czy egoistyczna gnuśność gasi w nas miłość oraz wskazał jako środek na te choroby współczesności modlitwę, jałmużnę i post. Modlitwa pozwala odkryć nam prawdę i szukać pociechy w Bogu. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem. Papież zaznaczył, że post stanowi wspaniałą okazję do rozwoju, sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. Ojciec Święty wyraża też pragnienie, aby jego słowo dotarło nie tylko do katolików, ale także wszystkich ludzi dobrej woli!”.
Więc pamiętajmy: „Jałmużna uwalnia od śmierci, ona oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.”(ale tylko ofiarowana z serca!)
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, błogosławieństwo i wszelką pomoc oraz prosimy o dalszą. Serdecznie zapraszamy osoby WIELKIEGO SERCA, które będą mogły i zechcą wesprzeć to DZIEŁO ofiarą bowiem funkcjonuje ono tylko z Opatrzności Bożej. Potrzeb jest wiele, ale APOSTOLAT MIŁOŚCI może istnieć, tylko z MIŁOŚCI.
– Jest możliwość zamówienia noclegu w Domu Pielgrzyma.
– Więcej informacji otrzymamy na spotkaniu w Częstochowie.

KOCHAJĄCA MATKA, MARYJA – czeka na Ciebie i tych, którzy kochają Jej synów kapłanów.
Bardzo prosimy o zgłoszenie grup do 25 lutego 2018r.

Z błogosławieństwem i darem modlitwy
Apostolat „ZŁOTA RÓŻA” – Modlitwy i Postu za Kapłanów

Kontakt:
tel. (25) 633-96-83, kom.602 425 804

(Visited 471 times, 1 visits today)