Relacja ze Spotkania Apostolatu „Złotych Róż” w Częstochowie, 3-4 marca 2018

Około 600 osób świeckich z różnych stron Polski wzięło udział w czuwaniu modlitewnym Apostolatu „Złota Róża”, który odbyło się 3-4 marca 2018 roku po raz 13-ty w Częstochowie.
Spotkanie rozpoczęło się w Sanktuarium Krwi Chrystusa od przywitania przybyłych przez ks. Grzegorza Koca – opiekuna apostolatu. O godzinie 12.00 odmówiona została modlitwa Anioł Pański i śpiewem pieśni „Duchu Miłości” rozpoczęliśmy spotkanie. Całe spotkanie modlitewne „uświetniał” przybyły niespodziewanie na „zaproszenie Maryi, zespół z Chodla oraz Gosia śpiewająca i grająca na pożyczonym z Warszawy syntezatorze. Następnie Teresa Kruszewska przywitała przybyłe grupy . W swoim wystąpieniu nawiązała do róż ziemskich, które wzrastają do góry, aby wydać piękny kwiat. Również i członkowie apostolatu „Złota Róża” na wzór Maryi Róży Duchownej mają wzrastać duchowo, mimo cierni i kolców życia codziennego, aby wydać owoce miłości, wspierając Kapłanów modlitwą i postem ( wyrzeczeniem), gdyż tylko miłość przynosi dobre owoce. Teresa Kruszewska wspomniała również o owocach rekolekcji dla animatorów, które odbyły się grudniu 2017r. w Niepokalanowie oraz w lutym bieżącego roku w Siedlanowie. Był to czas wielkiej miłości, radości, pokoju i jedności.

Z historią sanktuarium zapoznał zebranych ks. Marcin Pawlicki – kapłan posługujący w parafii, który przybliżył historię Sanktuarium i Relikwii Krwi Chrystusa. Zwrócił uwagę, że Krew Chrystusa jest ratunkiem dla rozbitych rodzin. Powinniśmy się zanurzać w Krwi Chrystusa. Nawiązał do symboliki Kielicha Chrystusowego i Jego Ofiary. Jezus chce nam się ofiarować cały. Przychodzi do nas w Sakramentach: Chrztu św., Pokuty, Komunii Świętej. Daje nam się cały i pragnie abyśmy się Jemu ofiarowali również całkowicie. Podkreślił, że Krzyż to miłość i dobroć świadczona przez Boga ludziom, a to niewdzięczność ludzka.

O godzinie 14.00 odbyło się spotkanie animatorów. Animatorzy z różnych diecezji dzielili się trudnościami, jakie napotykają w swoich grupach, jak również dawali świadectwa owoców modlitwy za kapłanów. Teresa Kruszewska poprosiła o modlitwę za osoby prowadzące stronę internetową apostolatu, wzywała do jedności i miłości. Zwróciła uwagę, że praca grupy zależy od „ temperatury” animatora. Wskazywała, że jego zadaniem jest pomoc w różnych sytuacjach osobom słabszym, chorym.

O godzinie 15.00 odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia, prowadził ją ks. Roman Janusz, a o. Marcin Pawlicki błogosławił przybyłych Relikwią Krwi Chrystusa. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu – odmówiono Różaniec św. – część Światła. Prowadząca była grupa z Parafii św. Antoniego w Mińsku Maz.

Następnie ks. Marek Bałwas dał świadectwo, opowiadając historię swojego powołania. Ulegając w wieku 33 lat wypadkowi (złamanie kręgosłupa), dziękował Bogu, że zostawił mu sprawne ręce i głowę .Nogi nie są potrzebne do zbawienia, ale serce. Zwrócił uwagę na moc modlitwy wspólnej w rodzinach. Małżeństwa , które modlą się razem, nie rozpadają się . Opisał aktualną sytuację dzietności w Europie i w Polsce oraz zagrożenie ze strony muzułmanów. Polska jest ostatnim bastionem katolicyzmu w Europie, dlatego powinniśmy się modlić za Ojczyznę, kapłanów, dzieci i młodzież. Zwrócił uwagę na różne zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież.

O godzinie 17.30 Mszę św. w Sanktuarium Krwi Chrystusa sprawowało 7 kapłanów. Eucharystii przewodniczył ks. Marek Bałwas, a homilię wygłosił ks. Grzegorz Koc. W homilii ks. Grzegorz zwrócił uwagę jak ważne jest, aby przybliżyć sobie prawdziwy obraz Boga. Często ten obraz jest zniekształcony poprzez odniesienie go do naszych relacji , często niewłaściwych i przez to pokazujących fałszywy obraz Boga. Przypomniał ,że Bóg chce nas uszczęśliwić i wychodzi nam naprzeciw, ale uzależnia się od woli człowieka. Powinniśmy prosić Maryję , aby pomogła nam kroczyć droga wiary i odnowić prawdziwy obraz Boga. Przypomniał również o wielkiej potrzebie modlitwy za kapłanów, modlitwa pomaga im bowiem dobrze wypełniać powierzone zadania. Po Mszy św. podzieliliśmy się chlebem , który był złożony w darach ofiarnych na ołtarzu i udaliśmy się na całonocne czuwanie na Jasną Górę.

Czuwanie rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim przed Obrazem Maryi. Następnie dla uczczenia Maryi w różnych Jej tytułach została odmówiona Litania Loretańska, po odmówieniu której wysłuchaliśmy konferencji pt. „Z Maryją w Duchu Świętym”, którą wygłosił ks. Grzegorz Koc. Ks. Grzegorz Koc przybliżył nam naturę kobiecą Maryi, byśmy odkryli cechy kobiece Maryi : czuła miłość, bycie matką , która ochrania i pielęgnuje życie, stwarza ciepłą atmosferę, akceptuje swoją kobiecość. Aby być z Maryją, powinniśmy Ją naśladować. Później mówił o duszy Maryi, Jej pięknie, o zachowaniu tajemnicy duszy .
Po konferencji ks. Grzegorza Złota Róża z Dębego Wielkiego poprowadziła Różaniec Św. – tajemnice Radosne. Około godz. 23.00 uczestnicy czuwania podzielili się świadectwem, jakie przynosi modlitwa za kapłanów w ich parafiach.

O godzinie 24.00 była Eucharystia sprawowana przez 5 kapłanów, której przewodniczył ks. Rojek. Ks. Marian Matusik rozpoczął homilię wezwaniem „ Przyjdź Duchu Święty przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi”. Nawiązał do potrzeby modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie, których jest coraz mniej. Zwrócił uwagę, abyśmy w codziennym zabieganiu poświęcali czas rodzinie , potrzebującym i nie zapominali o chwili „ zatrzymania się”, aby doświadczyć wartości milczenia; abyśmy spoglądali na Maryję, gdyż Ona ciągle nam pokazuje na swojego Syna – ukrzyżowaną za nas Miłość. Powróćmy pod Krzyż, gdzie Matka czeka i prosi byśmy nie pogardzili Krzyżem, byśmy zobaczyli sens swojego życia – zbawienie, i abyśmy trwali jak Ona przy Jezusie.

Następnie o godzinie 2.00 w niedzielę odprawiliśmy Drogę Krzyżową. W rozważaniach towarzyszyły nam myśli św. siostry Faustyny o walce duchowej , cierpieniu i wsparciu Jezusa podczas kroczenia drogą krzyża. Droga Krzyżowa ofiarowana była za kapłanów.

O godzinie 3.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem . Następnie podczas adoracji odmówiono Różaniec św. – część Chwalebną, którą poprowadziła grupa z Parafii św. Rocha z Radzanowa.

Czuwanie zakończyło błogosławieństwo Lurdzkie Najświętszym Sakramentem.

H.S.

(Visited 185 times, 1 visits today)