Słowo o odbytych rekolekcjach „ZAWIERZYĆ JEZUSOWI DO KOŃCA” – Niepokalanów, 7 – 9.12.2018

Kochane Siostry i Bracia!

W dniach 7 – 9.12.2018r odbyły się Rekolekcje dla Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów w Niepokalanowie.
Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało „ZAWIERZYĆ JEZUSOWI DO KOŃCA”. W rekolekcjach uczestniczyło 46 osób z różnych zakątków Polski. W Godzinie łaski dla świata, o godz. 12-tej Eucharystię w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe sprawował nasz opiekun duchowny ks. dr Grzegorz Koc. Na zakończenie Mszy Świętej ks. dr Grzegorz Koc dokonał aktu zawierzenia Apostolatu „Złota Róża” – Modlitwy i Postu za Kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi i po raz pierwszy św. Maksymilianowi Kolbe. Zjednoczeni w Duchu Świętym, Duchu Jedności i Miłości wypraszaliśmy potrzebne łaski dla całego Kościoła, kapłanów, osób konsekrowanych, powołanych do kapłaństwa, dusz w czyśćcu cierpiących i o wyniesienie sług Bożych kapłanów do chwały ołtarzy. Uczestniczyliśmy w konferencjach prowadzonych przez naszego opiekuna duchownego ks. dr Grzegorza Koca. Podczas Rekolekcji był również czas na adorację Pana Jezusa w ciszy. Odbyły się też spotkania animatorów, podczas których w atmosferze miłości uczestnicy dzielili się swoimi przeżyciami i otrzymanymi łaskami. Rozstawaliśmy się napełnieni miłością, radością i pokojem Maryi i jako Jej apostołowie niosąc to wszystko w swoje środowisko w którym żyjemy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w modlitwie oraz łączyli się z nami duchowo w czasie trwania tego pięknego czasu Rekolekcji. Niech Maryja, uprosi dla każdego i każdej z Was oraz Waszych rodzin i wspólnot Boże błogosławieństwo, a w przyszłości zaprosi do osobistego uczestnictwa w Rekolekcjach.

Kolejne rekolekcje dla animatorów „Złotych Róż” odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie (Diecezja Siedlecka), w dniach 15-17.02.2019 r.

(Visited 128 times, 1 visits today)