Zaproszenie na REKOLEKCJE ANIMATORÓW APOSTOLATU – Siedlanów, 02.2023

Kochane Różyczki!

„Wiara chrześcijańska domaga się żarliwości, ognia, musi wystrzegać się ”letniości”, dyskredytującej chrześcijaństwo. Być letnim jest największym zagrożeniem dla współczesnego chrześcijanina.” Benedykt XVI

Aby pogłębić naszą relację  i  więź z Bogiem potrzeba nam doświadczyć żaru Jego Miłości, umocnienia Słowem Bożym , by w świecie zanurzonym w duchowym zamęcie trwać wiernie i z ufnością przy naszym Bogu – Stworzycielu i Jezusie Chrystusie Panu naszym.

Zapraszamy  ANIMATORÓW  w szczególności tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w Niepokalanowie, do udziału w rekolekcjach ( w milczeniu) do Siedlanowa w dniach 10-12.02.2023 r. pod hasłem” „ JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM I ZBAWICIELEM”.

Osoby mające trudności z zachowaniem  milczenia  oraz osoby spoza Apostolatu, zaproszone są na rekolekcje w dniach 12-13.02.23 pod hasłem: „JEZUS  CHRYSTUS   MOIM  PANEM”

PLANOWANY PROGRAM REKOLEKCJI – trzydniowych

Rozpoczęcie Rekolekcji w piątek o godzinie 15.00, a zakończenie w niedzielę ok. godziny 15.00.
Zakwaterowanie od godz. 14.00


PIĄTEK 10 lutego 2023r.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Adoracja Najśw. Sakramentu
16.00 – Spotkanie Animatorów „Złotych Róż”
18.00 – MSZA ŚWIĘTA z homilią
19.00 – Kolacja
19.30 – Spotkanie Animatorów „Złotych Róż”
21.00 – Apel Jasnogórski
CZUWANIE NOCNE – ADORACJA PANA JEZUSA W CISZY W DOWOLNIE WYBRANYM CZASIE


SOBOTA 11 lutego 2023r.
7.30 Brewiarz,
8.00 Śniadanie
8.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Różaniec (cz. Radosna)
9.15– I Konferencja
10.30 – II Konferencja
12.00 – MSZA ŚWIĘTA
13.00 – Obiad
14.00 – Film
15.00– Koronka do Miłosierdzia Bożego
Różaniec (cz. Światła)
17.00 – III Konferencja
18.00 – Kolacja
19.00 – Spotkanie Animatorów „Złotych Róż” z agapą
21.00 – Apel Jasnogórski
CZUWANIE NOCNE – ADORACJA PANA JEZUSA W CISZY, W DOWOLNIE WYBRANYM CZASIE

NIEDZIELA 12 lutego 2023r.

7.30 – Brewiarz
8.00 – Śniadanie
9.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Różaniec (cz. Chwalebna)
10.00 – Konferencja
12.00 – MSZA ŚWIĘTA, zakończenie rekolekcji, świadectwa
14.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo indywid.
15.30 – Wyjazd
Na Rekolekcje zapraszamy te osoby, które pragną przeżyć je w milczeniu.

 

PLANOWANY PROGRAM REKOLEKCJI – dwudniowych

Hasło Rekolekcji: „JEZUS  CHRYSTUS   MOIM  PANEM”

Rozpoczęcie Rekolekcji w niedzielę o godzinie 15.00, a zakończenie w poniedziałek po godz. 15.00

NIEDZIELA 12 lutego 2023r.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Adoracja Najśw. Sakramentu
16.00 – Spotkanie uczestników – zawiązanie wspólnoty
17.30 – MSZA ŚWIĘTA z homilią
19.00 – Kolacja
19.30 – Spotkanie uczestników – agapa
21.00 – Apel Jasnogórski, Różaniec (cz. Chwalebna)
CZUWANIE NOCNE – ADORACJA PANA JEZUSA W CISZY W DOWOLNIE WYBRANYM CZASIE

PONIEDZIAŁEK 13lutego 2023r.

7.30 – Brewiarz
8.00 – Śniadanie
9.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – Różaniec (cz. Chwalebna)
10.00 – Konferencja
12.00 – MSZA ŚWIĘTA, zakończenie rekolekcji, świadectwa
14.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo indywidualne
15.30 – Wyjazd

Uwaga!

Na Rekolekcje serdecznie zapraszamy przedstawicieli z różnych parafii, którzy modlitwą i ofiarą pragną wesprzeć kapłanów jako Ukochanych Synów Jezusa i Maryi.

Osoby zapisujące się na rekolekcje dwudniowe , jeżeli mają możliwość  przybycia wcześniej zapraszamy do wspólnego udziału we Mszy św. godz. 12.00 a następnie w pozostałych częściach programu  kończącego rekolekcje trzydniowe.

Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, notatnik, długopis, identyfikator.

Przy zgłaszaniu udziału w rekolekcjach prosimy o podanie pod jakim wezwaniem jest parafia, z której pochodzi wspólnota.

Koszt rekolekcji:

Trzydniowe – 180,00zł

Dwudniowe-110,00zł

Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty do udziału w dobowym  wieńcu różanym w dniach od 7 lutego 2023 do 7marca2023r. Zgłoszenia na rekolekcje trzydniowe: tel.  609 210 806 lub 602 425 804,zgłoszenie na rekolekcje dwudniowe: tel. 600 415 680 lub609 210 806.

Z błogosławieństwem Ks. Opiekuna.

(Visited 199 times, 1 visits today)