XII Ogólnopolskie spotkanie Apostolatu Modlitwy i Postu za Kapłanów „Złota Róża” – Jasna Góra, 4-5 marca 2017 r

Hasło spotkania: Abyśmy byli jedno

Zmierzając na Jasną Górę, zgodnie z programem zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Krwi Chrystusa na przedmieściach Częstochowy. Spotkanie rozpoczęła modlitwa różańcowa, następnie miało miejsce powitanie, zawiązanie wspólnoty, zapoznanie z historią miejsca, prelekcja ks. dr. Grzegorza Koca, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja, błogosławieństwo relikwiami Krwi Jezusa Chrystusa, spotkanie z animatorami.

Z historią sanktuarium zapoznał nas przewodnik tego miejsca. Relikwia Krwi Chrystusa przywieziona została przez Rzymianina Longinusa z Mantui. Krew ta ma moc wprowadzenia pokoju między Bogiem a człowiekiem, pojednania między braćmi i siostrami oraz z samym sobą. Otrzymaliśmy błogosławieństwo relikwiami Krwi Chrystusowej.

Prelekcję wygłosił ks. dr Grzegorz Koc. Ksiądz Doktor zwrócił uwagę na kryzys wiary, rozdarcie w Kościele; mówił o ostatecznym starciu między dobrem i złem, o ogromnym znaczeniu modlitwy za kapłanów, także o potrzebie pokory i o naszym ocaleniu we Krwi Chrystusa.

Pani Teresa poinformowała, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Złotej Róży ze Słupska, Radzynia Podlaskiego, Ożarowa, Żywca i okolic, Zamościa, Lublina, Żyrardowa, kilku parafii z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sopotu, Gdańska, Gdyni, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Dębego Wielkiego i Biłgoraja.
Ks. dr Grzegorz Koc podziękował za modlitwę w intencji kapłanów i powołań do stanu duchownego, zapewnił nas, że Bóg błogosławi modlącym się za kapłanów. Przypomniał, że wszyscy powołani jesteśmy do życia Bożego i w planie Boga mamy przewidziane zadania do wypełnienia. Bóg powołuje nas do świętości, miłości i do pracy nad sobą. Każde powołanie jest udziałem w Krzyżu Chrystusa. Zagrożeniami są: lek, ucieczka, niecierpliwość, chęć upodobniania się do świata. Za każdym powołaniem jest osobowe spotkanie z Bogiem, który wchodzi w historię, daje uzdrowienie, Boży pokój, pocieszenie. Sens ma radykalne naśladowanie Chrystusa i dar złożony Bogu z tego co wartościowe.

Podczas spotkania z animatorami p. Teresa poinformowała nas o akcji modlitewnej, tj. nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dalsza część spotkania była kontynuowana na Jasnej Górze w Bazylice , przed cudownym Obrazem Najśw. Maryi Panny. Uczestniczyliśmy w Mszy św. sprawowanej w związku rekolekcjami wielkopostnymi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (tzw. Zakonu Bożogrobców), podczas których nauki wygłaszał biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Podczas Eucharystii, w której uczestniczyła ogromna rzesza wiernych sprawowanej w sobotę, biskup Antoni Pacyfik Dydycz jako jedną z wielu intencji wymienił : dziękczynną za 10 lat Apostolatu , który ma w swojej nazwie „Złota Róża”, wskazując, że kiedy patrzymy na obraz, na te róże Matki Bożej to nie możemy się dziwić ,że się zbiega jakoś ta nazwa w organizacji jak i ta która nam przypomina Matkę Najświętszą.
Po Mszy św. uczestniczyliśmy w spotkaniu 16-tej Pielgrzymki rolników i sympatyków wsi, absolwentów Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Diecezji Kieleckiej, które prowadził Marszałek Sejmu Marek Jurek mówiąc o sytuacji, przed którą stoi polska wieś, polskie rolnictwo. W swoich wypowiedziach nawiązał do rocznicy Objawień Fatimskich, roku św. brata Alberta oraz poruszył kwestię tego, że polska wieś kształtowała świadomość przekazu dobroci, tradycje ochrony wartości, pomocy dla ludzi, dzielenia się chlebem tak jak św. brat Albert.

Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Wałach prowadzonej przez maturzystów z Poznania.

Uczestniczyliśmy także w modlitwie Apelu Jasnogórskiego, po którym odbyła się konferencja pt. „Objawienia w Fatimie – ratunkiem dla świata” wygłoszona przez Czesława Ryszkę, senatora, pisarza katolickiego. Zwrócił uwagę, że Fatimę i Jasną Górę łączy bardzo wiele, przede wszystkim to ,że jest to ziemia Maryi tak w Fatimie jak i na Jasnej Górze . Obydwa te miejsca łączy także Jan Paweł II, a także tyle łask otrzymywanych przez pośrednictwo Maryi.

O północy w Kaplicy Cudownego Obrazu była sprawowana Msza św. Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, biskup diec. kieleckiej, w której uczestniczyliśmy razem z grupą rolników i sympatyków wsi, absolwentów Ludowego Uniwersytetu Katolickiego Diecezji Kieleckiej. Treścią głoszonej homilii była radość z dzielenia się Ewangelią „Jako synowie i córki Kościoła kieleckiego, wierni Ojczyźnie i polskiej ziemi, odzyskajmy zapał i radość z ewangelizowania nawet wtedy, gdy trzeba zasiewać płacząc. Niech świat wokół nas, ten bliski i daleki, przyjmie Ewangelię od sług, których życie jaśnieje zapałem, od tych, którzy swoją życiową radość, zaczerpnęli od Chrystusa” – mówił Biskup. Podczas procesji z darami złożone zostały na Ołtarzu przez przedstawicieli Apostolatu „Złota Róża”: Różaniec Nieustający, kosz z kwiatami oraz kosz owoców.

Podczas czuwania modlitewnego ( adoracji Najśw. Sakramentu ) Apostolat ponownie został zawierzony Maryi. Kolejnego Aktu Zawierzenia dokonał opiekun Apostolatu „Złota Róża” ks. dr. Grzegorz Koc.

Na zakończenie przedstawiciele Apostolatu „Złotej Róży” poprowadzili Różaniec św. jako dziękczynienie za dar spotkania z Maryją na 10-lecie istnienia Apostolatu „Złota Róża”. Spotkanie zakończyło się ok. godz. 4-tej rano.

(Visited 216 times, 1 visits today)