Życzenia dla Wszystkich Kapłanów

Dziś w święto ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa przez Pana Jezusa naszego Najwyższego Kapłana, pragniemy złożyć podziękowania:
Za służbę Bogu i człowiekowi,
Za sakramenty nam udzielone,
Za ręce, które błogosławią,
Za słowa Prawdy wiernie głoszone.
Niech Was Pan Jezus – Najwyższy Kapłan –
Napełnia duchem kapłaństwa Swego.
Niech Was zachowa w pobożności
I wciąż do serca tuli Bożego.
Niech Was uświęca, ciągle umacnia
I w gorejące pochodnie zmienia.
Byście jako słudzy dobrzy
Nas prowadzili do zbawienia.
Niech Was Duch Święty opromienia swym światłem
każdy dzień kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia do swego serca.

(Visited 474 times, 1 visits today)